ScrollToTop

Leasing

Leasing to nowoczesny sposób finansowania zakupu różnego rodzaju dóbr, bez konieczności angażowania własnych środków finansowych. Przedmiot leasingu może być nowy i używany.

Leasing polega na zawarciu umowy pomiędzy firmą leasingową a leasingobiorcą, której przedmiotem jest przekazanie praw do używanie maszyny lub urządzenia przez leasingobiorcę. Opłatą za możliwość korzystania z urządzenia jest opłata w wysokości rat leasingowych. Po upływie określonego w umowie czasu leasingobiorca wykupuje maszynę lub urządzenie na własność.

Przy wyborze oferty leasingu należy wziąć pod uwagę, wysokość alty własnej, okres leasingu i wysokość wykupu środka trwałego.

Swoim klientom oferuje następujące rodzaje leasingów:

 

Moim celem jest doradzić Państwu w wyborze najlepszego rozwiązania leasingowego. Moja pomoc obejmuje: